Lépjünk az útra

Magánvélemény a szentségről

Tankó Emőke, egyetemista, Kolozsvár
Másodéves teológus hallgatóként egyre inkább merülnek fel bennem kérdések úgy a hétköznap világából, mint a teológia bűvköréből. Olyan feltevések, kérdéskörök, amelyek valószínűleg nem csak engem foglalkoztatnak mint valláspedagógiát is tanuló hallgatót,


hanem másokat is, akik nyitottak a hittan felé.
Ilyen kérdések közé tartozik a szent fogalmának, a fogalom jelentésének a meglátása is. Mit is jelent a szent? Ki a szent? Találkozhatunk napjainkban szentekkel, szent emberekkel? Lehetünk mi is szentté, ha hétköznapjainkban is léteznek? A válasz ezekre a kérdésekre korántsem olyan egyszerű, mint gondolnánk. A szent személy vagy szent tárgy hallatán úgy érezzük, hogy titokzatos jelenséggel állunk szemben. Véleményem szerint ez így is van. Magába foglal egyfajta enigmatikus tartalmat. A szent lényegében valami tökéletes, valami gyönyörű, amire az ember vágyik, törekszik. Nem hétköznapi, szinte felfoghatatlan, de ugyanakkor nem lehetetlen. Egy ideális létállapot.           
Francoise Durand sa is ezen a síkon haladva határozza meg a szenteket. Szerinte a szentek mindazok, akiket megérintett Isten megszentelő kegyelme, és akik befogadják ezt az ajándékot, amely egyre inkább hasonlóvá teszi őket Istenhez.
„A szent a Krisztus által földre hozott eszmék hírnöke. Olyan ember, akin valamilyen módon látható Krisztus arca, aki egy erényt hősiesen gyakorolt” – állítja Böjte Csaba. A több ezer árva gyerek oltalmazója, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője olyan ember, akiben szerintem a Durand által említett szent ajándék teljes mértékben ott gyökerezik, fellelhető és érezhető. A keresztény erényeket ötvözve, életével rámutat arra, hogy mi is kamatoztathatjuk, növelhetjük a bennük élő hitet, reményt, szeretetet, lelki okosságot, alázatot, mértékletességet és sorolhatnám tovább. Csaba testvér élete példaértékű. Elérhető, megvalósítható. Nincs egyedül, mellette még léteznek emberek, akik századunkba már ráléptek a szentté váláshoz vezető útra. Számomra példaértékűek: jelenlegi szentatyánk, Ferenc pápa, a már sokszor említett Csaba testvér, a gyimesfelsőloki Berszán Lajos pap bácsink, Kémenes Loránt türi plébános. Másodsorban pedig hiszem és vallom, hogy a nehéz fizikai munkát végző emberek körében is léteznek szent életű emberek. Olyanok, akik munkájukat Istennek ajánlják, hősiesen gyakorolják az erényeket, illetve ezek tükrében törekednek a jóra, a szépre, Istennek tetsző életre. Ezek alapján mi is ráléphetünk az útra és szent életű emberekké, diákokká, egyetemistákká, szülőkké válhatunk. A világot szebbé, életünket példaértékűvé tehetjük.

Tartsunk ehhez magunkat, és ahogyan Csaba testvér is mondja: „Ne feledjük, nem azért kell szentnek lenni, mert milyen jól fog állni a glória, hanem mert a legnagyobb szeretet felé törekedve tiszta, mély öröm forrása fakad fel belőlünk”.

Nincsenek megjegyzések: