Higgyem, ne higgyem?

Miklós Ágnes, egyetemista, Kolozsvár 


A jó kapcsolatok alapja a bizalom. Hinni abban, hogy a másik a javamat akarja és mindig ott van, még akkor is, amikor baj van. 
Ha emberi kapcsolataink rendben vannak, akkor nagy valószínűséggel az Istennel való viszonyunk

Nézőpont


Rajka Mária, orvostanhallgató, Kolozsvár

Minden kritika legbelülről indul. A mások kritikája magamból„Aki belülről lát valamit, az másképpen látja, mint aki csak kívülről látja.” (Kosztolányi Dezső)

Szálkák és gerendák


Hogyan kritizálunk? Miért kritizálunk?
Balázs-Kercsó Zsuzsanna, Kolozsvár Hogyan kritizálunk? Szerintem ez az egyik legegyszerűbb dolog a világon. Olyan, mintha levegőt vennénk.
Szinte gondolkodás nélkül, azonnal megszületnek a kritikák tudatunkban, és ha úgy gondoljuk, hangot is adunk nekik. Sokszor válogatás nélkül,

Jézus kritikája

Hogyan kritizált, mit kritizált, mit tanított erről?
Balla Imre, segédlelkész

A legtöbb esetben, az emberek a kritika kifejezéshez valami negatív töltetű, támadó és romboló értelmet társítanak. Éppen ezért a hagyományosabb alapokon szerveződő társadalmakban nem sok teret engednek a kritikus hangoknak.A kifejezés negatív zöngéje miatt sokan nem tudják Jézus Krisztus jóságos személyéhez kapcsolódóan használni. Ennek a látszólagos ellentétnek

Ki a bölcs ember?

Vas Erzsébet Enikő, Szent László Római Katolikus Gimnázium, 
Nagyvárad
Nehéz megfogalmazni, hogy számomra mit is jelent a bölcsesség, abban viszont biztos vagyok, hogy a legnagyobb erények egyike, hiszen minden bölcsességnek az Úr a forrása.A Bibliában számos helyen említik a bölcsességet mint Isten vagy a Szentlélek ajándékát, például

Miért értékeljük azokat is, akik kevésbé okosak?Majoros Péter, XI. B osztály
Szent László Római Katolikus Gimnázium, Nagyvárad
 
 Belegondolva, mennyi élettapasztalatom, gondolatom van egy ilyen témához, kissé megijedek. Csak egy-két pillanat volt az életemben, amikor a két tulajdonság között tisztán láttam a különbséget.

A diákéletben egyértelműen az okos érvényesül, és egy osztályközösségben tiszteletnek örvend