Divat-e még etikusnak lenni?

Kerekes Tünde


Gyermekkorom óta folyamatosan visszatérő kérdés, dilemma bennem, hogy mit is jelent jónak, etikusnak lenni, hogyan kell ahhoz viselkedni, beszélni, hogy mások etikusnak lássanak. 

Gyerekként, ha hallgatunk szüleinkre, tanárainkra, tanulunk, akkor máris jó gyereknek vagyunk titulálva, viszont az évek során

Bioetikai dilemmák

Laczkó Boglárka, orvostanhallgató, Marosvásárhely
Harmadéves orvostanhallgatóként engedjék meg nekem, hogy a bioetika egyik ágát, az orvosi etikát vegyem górcső alá. A téma olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek akár orvosként, akár páciensként, de mindenki életében felbukkanhatnak.


A hippokrateszi eskü eredeti szövegéből olyan részleteket idézek, amelyek a leginkább átértékelődtek napjainkban. Magyarországon már nem ezt használják, Romániában még igen. Látni fogjuk,

Szakmai etika – véd, bizalmat kelt, kötelez

Dávid Júlia-Noémi, egyetemista, Kolozsvár


Az általánosságban vett etika tárgya az erkölcs. Az erkölcs pedig arról szól, hogy mi a jó? Mit helyes megtennünk és mit nem? Eszerint szabályozhatjuk emberi magatartásunkat.
Ezzel emberek sokaságának viselkedése hangolható össze, a társadalmi fegyelemtől függően. Ezek a szabályok és elvek

Van még a világon…

Réti Tamás, KolozsvárEtika – 1. a személy természetes és alapvető készsége, szándéka a jóra, arra, hogy segítse önmaga és mások életét, anélkül, hogy kárt okozna; 2. a felelősség tana, amely azon szabályok, viselkedésformák és normák vizsgálata, mely meghatározza egy személy vagy csoport hozzáállását, magatartását; 3. erkölcsi szabályok rendszere; 
4. filozófia – az erkölcsi törvényekkel foglalkozó szakterület. 


A kérdés tehát adott: létezik erkölcs, etika a kereszténységen túl,

Szent

Rajka Mária, orvostanhallgató, Kolozsvár


Évekkel ezelőtt érettségire készülő ismerősöm a tankönyvet az aktuális „szentírás”-nak nevezte. „Nem minden, ami aktuális, szent.”, reagáltam én, mire ő így vélekedett: „Nem minden, ami szent, aktuális”.

A szentet, mint fogalmat mindenki másként értelmezi. Van, akinek kiindulópont

Lépjünk az útra

Magánvélemény a szentségről

Tankó Emőke, egyetemista, Kolozsvár
Másodéves teológus hallgatóként egyre inkább merülnek fel bennem kérdések úgy a hétköznap világából, mint a teológia bűvköréből. Olyan feltevések, kérdéskörök, amelyek valószínűleg nem csak engem foglalkoztatnak mint valláspedagógiát is tanuló hallgatót,