Gondolatok a hatalomról

Balázs Brigitta, Ditró


Egy ideális világban ezt a plusz tudást, ezt a megszerzett előnyt mindenki úgy hasznosítja saját céljai érdekében, hogy azzal mások érdekeit, mások értékrendjét nem zavarja, és másoknak nem tesz keresztbe saját céljaik elérésének útján.

Hatalma van a kisgyereknek, aki a csokiért toporzékol az édesanyjának az üzletben, s az édesanya, hogy elkerülje a jelenetet, inkább megveszi az édességet, bár eredetileg

Hatalmasságok

Réti Tamás, tördelő, Kolozsvár
Honnan ered a hatalom? Kinek és miért adatik hatalom mások felett? Több szociológiai, pszichológiai, netán teológiai magyarázatot, definíciót olvashatunk, találhatunk a hatalom fogalmáról. Hagyományos megközelítésben a közösség vagy egy külső fórum által fel-, illetve átruházott döntéshozói és végrehajtói feladatkör.

Azonban az elmúlt év politikai eseményeit szemlélve gyakran megkérdőjeleződik számunkra, hogy a hatalom valóban a közjót szolgálja-e, vagy éppen ellenkezőleg,

Hogyan viszonyulok a hatalomhoz?

Kerekes Tünde, Pusztadaróc
A „hatalom” mint fogalom rendkívül komplex, hisz nagyon sok kontextusban használhatjuk, sokféle jelentést hordoz, illetve változatos érzéseket gerjeszt emberekben. Amikor meghallják ezt a fogalmat, legtöbben negatív érzéseket, tapasztalatokat társítanak hozzá: ítélkezés, düh, vágyódás, zsarnokság… 

A mindennapokban is találkozunk a hatalom különböző arcaival, hisz legtöbbünknek van főnöke, polgármestere, miniszterelnöke stb., akik tisztségükből adódóan fölöttünk állnak, s lássuk be, kevés esetben tölt el elégedettség ezekre a személyekre gondolva. Miért van ez így?

Isten hatalma

Mihály Imre, plébános, MarosújvárSokszor megtapasztaltam Isten hatalmát! Előfordult, hogy észre sem vettem, mégis, amikor visszagondoltam rá, abban a balesetben is, nyilvánvaló volt Isten hatalmának a működése. Visszacsengve éreztem Jézus szavait: Én kaptam minden hatalmat égen és földön. (Mt 28,18)Nem tudom, gondolta-e a kedves olvasó, hogy Isten gondviselő kezébe esünk bele nap mint nap. Munkánk sikere, sőt, minden percünk felesleges vergődés, és hiábavaló lenne,