Fiatalság, bolondság... és nem csak

Dénes Gabriella, korrektor, Kolozsvár

Tudom, közhelyszerű, mi is kikértük s kikérjük magunknak a címbéli kijelentést, de ha egy pillanatra megállunk és szétnézünk, akkor 
igen kellemetlen meglepetésben 
lesz részünk.


Nemcsak az ifjúkori meggondolatlanság – amit méltán címkéztek bolondságnak egykor –, az ami észlelhető, hanem a felelősségvállalás minél nagyobb

Politikai szemüveg – fiatalokon

Köllő Zsófia, magyartanár, Tusnádfürdő
Gondolkodó, politikai 
érdeklődéssel megáldott 
ember lévén, tanárként és cserkészvezetőként is 
vigyáznom kell arra, hogy 
politikai gondolataimmal, nézeteimmel ne befolyásoljam 
a rám bízott gyerekeket, 
holott elveket, értékeket közvetítenem kell feléjük.

A cserkészet meghatározása szerint politikamentes ifjúsági szervezet, és az iskolában állampolgári nevelést tanítunk ugyan, de a konkrét

Bizonyítani, megfelelni, elfáradni

A fiatalok túlterheltsége
Balázs Brigitta, Ditró

Munkám során nagyon sok olyan fiatallal dolgozom együtt, akikben ég a tenni akarás, 
akik vállalnak és teljesítenek, igazi példaként szolgálva 
a még fiatalabb generációnak.

Középiskolásként én is hasonlókat éltem át, amikor bármilyen rendezvény szervezésébe vagy akció lebonyolításába szálltam be: az érzés, hogy tesz valaki valamit a közösségért, legyen az a tevékenység bármennyire is fárasztó,

Az ábrázolhatatlan

Aranyossy Sándor, egyetemista, Budapest


Kisgyermekkortól fogva megtanuljuk, hogy az egyenlő szárú háromszög a Szentháromság ábrázolására szolgál. Nem okoz gondot magának az Atyaistennek az ábrázolása sem, ugyanis könnyen asszociáljuk őt 
egy idős, hosszú, fehér szakállú és hajú bácsikával.

Az Ószövetség lapjairól azt is megtudjuk, hogy smaragdzöld és égszínkék ruhát visel. Krisztust mint második isteni személyt ismerjük talán a legjobban,

Töltsd el a szívünk, életünk!

Paulik Réka, egyetemista


Az ifjúsági énekek mindig 
különleges helyet foglaltak el 
a szívemben. Kisebb koromban mindig 
nagy élvezettel énekeltem őket, 
hiszen pörgősek és vidámak voltak, 
ami engem is magával ragadott. 
Ahogy fölcseperedtem, nemcsak 
a dallam vonzott már, hanem 
az énekek szövege is, hiszen 
ezekkel az énekekkel hálámat, 
bánatomat vagy éppen örömömet 
tudtam az Úr elé tárni.

A pünkösdi időszakban a Szentlélekről szóló énekek is felcsendültek az ifjúság ajkán. Ezek mind hasonló módon

Huszonegyedik századi apostolok

Kovács Ildikó, egyetemista, Kolozsvár

A Szentlélek adományairól Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből értesülünk részletesen, pontosabban 
az 1Kor 12,1–11-ben. 
A lényeg egy mondatban 
össze van foglalva: 
„A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.” (1Kor 12,4)

Pünkösd ünnepével a Szentlélek eljöveteléről emlékezünk meg, és ez nem csak az emlék megidézése, hanem újra átélése kell hogy legyen. A Szentlélek minden egyes alkalommal