Üdvösség a hétköznapokban?

Iociac Kerekes Tünde, Pusztadaróc
A Szentírást lapozgatva megfigyelhetjük, hogy van egy rendkívül izgalmas, rejtélyes, megfoghatatlan fogalom benne, melyet sokan sokféleképpen magyarázunk, megélünk, várunk: 
ez nem más, mint az üdvösség, 
üdv fogalom.Erre épül gyakorlatilag hitünk, ez után vágyakozunk, vagy éppen ez az, ami miatt kételkedünk néha. Ez a fogalom rendkívül komplex, hisz hordozza magában

Keresztény túlvilág-koncepció az üdvösség reményében

Tunyogi EndreA keresztény ember számára a túlvilág egy valóság, amit 
a hite alapoz meg, tehát nem beszélhetünk egy empirikusan bizonyítható valóságról, pusztán egy, a hit által szilárdan alátámasztott világszemléletről, mely hitbeli meggyőződésünk következményeként alakul ki.A hagyományos értelmezés alapján három „helységre”, ha úgy tetszik, létállapotra vagy részre osztható a keresztény túlvilág: