Hitelesség és ökumené


Hogyan lehetek hiteles keresztény?

Kalit Eszter, lelkész, Kolozsvár


„Nem elég naponta Isten elé állni. Az a döntő kérdés, hogy vajon kizárólag Isten előtt szeretnék-e megállni?” E sorokat Dag Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára jegyezte le 1955-ben, a szuezi válság idején.


A harmadik világháborúval fenyegető válságot megoldó kiváló diplomatának nem az volt fontos, hogy meg kell állnia naponta az ítélő Isten előtt. Ő az egész életét, minden döntését és cselekedetét

Vallásosnak lenni

Mit jelent számomra egyházamhoz való ragaszkodásom?

Jonica Xénia, Kolozsvár


Az értelmező szótár szerint a vallás: „A társadalmi tudatnak természetfölötti erők és lények létezésébe vetett hiten alapuló formája”. Lassan már túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egyre többen vallják azt az elvet, hogy a vallás csak egy „butító eszköz”, amely felhasználása által „irányítani és befolyásolni” lehet az emberiséget.

A különböző vallások eltérő szabályzatainak és kötelezettségeinek a betartása egyfajta „zálog” a túlvilágra való és az ott lévő örök élethez, boldogsághoz. A monoteista vallások alappillére

Az a keresztény többlet...

Miklós Ágnes, egyetemista, Kolozsvár


 

Kereszténynek lenni számomra többet jelent, mint Krisztus egyházához tartozni. Feltéve, ha nem csak névlegesen vagyunk keresztények, akkor egy életeszmény lehet, amire az életünket építjük. Tudni kell kereszténynek lenni az egyház rítusai és hagyományai szerint, de tudni kell helyt állni az utcán, színházban, kávéházakban. Azt a vidámságot feladatunk szétosztani,

Vallásos létünk eredete

Réti Tamás, katekéta, Kolozsvár


 „A ma embere abszolút nem vallásos!” – gyakran hallottam, olvastam ezt a mondatot. Valóban nem az?
Mielőtt hirtelen pálcát törnénk a vallásosság felett, vizsgáljuk meg közelebbről a kérdést. Vegyünk egy átlagos 21−25 év körüli fiatalt, szinte mindegy a nem, felekezeti hovatartozás. Könnyedség kedvéért nevezzük el őt X-nek.
X nem vallásos, kerüli a templomot, mint a rossz pénzt,