Mens sana is corpore sano

Jonica Xénia, egyetemista, Kolozsvár
A globális világritmushoz 
való alkalmazkodás, vagy egyáltalán e ritmus tartása 
és megélése korunk egyik legalapvetőbb kihívása 
úgy lelki, mint pszichés, 
és nem utolsó sorban 
fizikai téren. 
A mindenkori harmónia, a megelégedettség, az apró örömök, az igényekre való okos odafigyelés és azok teljesítése, a lelki béke – alapvető összetevői az egészséges


hétköznapok mikéntjének. A bölcs római közmondás nem hiába utal arra, hogy az ép test ép lelket tudhat magáénak, és kiegészítendő azzal, hogy ez fordítva is igaz, hiszen nem lehet különválasztani a hatás-visszahatás jelenségét lelki-fizikai téren, s e kettő mintegy kölcsönhatásban szolgálja az egyén mindennapjait.
Ma már óriási létbizonytalanság áldozatának van kitéve az emberiség, amikor a hatalom és az önzőség uralkodik minden társadalmi szegmens keretében. Soha nem látott technológiai civilizáció kínálja magát a „teljesebb élet” érdekében. Kihívás hinni, bízni, remélni, szeretni. Márpedig a keresztény erények nélküli élet homokra épített házhoz hasonlít, de a társadalmi jelenségek mintegy gátolják, elnyomják az összhang létét, a lelki nyugalom nélkül pedig vajmi kevés esély van a fizikai egészségre és fordított esetben is: testünk panaszai, sebei, esetleges betegségei az állandó frusztrációt, stresszt idézik elő, és ezáltal duplán „fertőzötté” teszi magát az embert.
Lényeges, és nem elhanyagolandó tény, úgy keresztényi, mint világi szempontból az egészségre való gondos odafigyelés. Az életünk nem csak egy meglévő, fokozatosan leépülő anyag, hanem ennél magasztosabb: Isten ajándéka, így már csak ezért is mély és értékes jelentéstartalmat kölcsönöz magának. Saját képére és hasonlatosságára teremtett, ami alapvetően a teljes önértéket foglalja magába. 
Felelősek vagyunk önmagunkért, azért, hogy a lehetőségekhez mérten egészséges legyen a test-lélek-szellem világunk, és nem csak önnön érdekünkben, hanem azért is, mert (a Föld nevű bolygón) egymásra van utalva az emberiség. Nem lehet individuumként éldegélni, hanem, igenis élni kell, s mindezt közösségben. Gyakorlati meglátásként nem árt odafigyelni arra, hogy a lelki békesség, a pihenés, a levegő, a mértékletesség, a napfény, a víz, a testmozgás, a táplálkozás megléte a mindennapjainkban egészséges egyént eredményezhet minden téren, vagy legalábbis nagyobb eséllyel, mint kevesebbel.

Nincsenek megjegyzések: