Üdvösség a hétköznapokban?

Iociac Kerekes Tünde, Pusztadaróc
A Szentírást lapozgatva megfigyelhetjük, hogy van egy rendkívül izgalmas, rejtélyes, megfoghatatlan fogalom benne, melyet sokan sokféleképpen magyarázunk, megélünk, várunk: 
ez nem más, mint az üdvösség, 
üdv fogalom.Erre épül gyakorlatilag hitünk, ez után vágyakozunk, vagy éppen ez az, ami miatt kételkedünk néha. Ez a fogalom rendkívül komplex, hisz hordozza magában

Keresztény túlvilág-koncepció az üdvösség reményében

Tunyogi EndreA keresztény ember számára a túlvilág egy valóság, amit 
a hite alapoz meg, tehát nem beszélhetünk egy empirikusan bizonyítható valóságról, pusztán egy, a hit által szilárdan alátámasztott világszemléletről, mely hitbeli meggyőződésünk következményeként alakul ki.A hagyományos értelmezés alapján három „helységre”, ha úgy tetszik, létállapotra vagy részre osztható a keresztény túlvilág:

HiTudáSzeretet

Kovács Ildikó, egyetemista, Kolozsvár

Ismerjük a mondást, 
miszerint jóból is 
megárt a sok. 
Így lenne ez vajon 
a tudással is? 
Valószínűleg igen, 
de kérdés: Mi számít soknak? Az ember alaptermészetéből adódóan néha többet akar annál, mint amije épp van. Ezt lehet az emberi gyarlóság számlájára is írni, de véleményem szerint, ha az ember ezt tudatosan teszi,

Játszva tanulni

Bogos Boróka, egyetemista, Kolozsvár

A játék olyan fogalom, 
amit ha meghallunk, 
mindenkinek valami 
más jut az eszébe: 
öröm, barátok, mosoly, 
sírás, düh, élmény, 
tapasztalat, emlék… 

Ebből az okból kifolyólag az életünk alapfeltétele, amely nem szabad véget érjen a gyermekkorral. Játékalkalmak során ismerjük meg igazán

Bölcsesség és tudás a Bibliában

Fábián Róbert, szerkesztő, Kolozsvár
A Biblia, de az egykori 
keleti kultúrák gondolkodása, 
az egykori keleti ember gondolkodásmódja számos esetben eltért a nyugatitól, 
s különösképpen állítható, 
hogy teljesen eltér a mai nyugati világ sokszor csupán elméleti 
és értelmi felfogásától. Így van ez akkor is, ha a szentírási bölcsesség s az ehhez kapcsolható tudás fogalmakat nézzük. Platón és Arisztotelész is felfigyelt