Gregorián: az egyház zenei nyelve

Ványolós Orsolya, zenetanárnő, Csíkmadéfalva

"Egy másik fontos és lenyűgöző tapasztalatom, ahogyan a gyerekek beleilleszkednek a gregorián zenei valóságába, teljes természetességgel. Irigylésre méltó könnyedséggel sajátítják el a dallamokat, jó intuícióval és igazi bölcsességgel fejtik ki a szöveget."


A gregorián énekkel egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg a Schola Gregoriana Monostorinensis tagjaként, és azóta az egyházzene mércéjévé vált számomra. A gregoriánnal kapcsolatos egyik alapvető élményem, ahogyan közösséggé formálja


az éneklőket. Dallamai együttes megszólaltatása különleges egymásra figyelést, egymásra hangolódást igényel. Zenészként többféle énekes és hangszeres műfajban volt már alkalmam az együttmuzsikálást gyakorolni, de ehhez hasonló élményt egyik együttes sem nyújtott. Másrészt, megrögzött kortárszene-pártolóként, ez az egyetlen „régizene”, amit napjainkban is maximálisan helytállónak és aktuálisnak gondolok.

Másik élményem a hit elmélyülése az énekek által. Az, hogy a gregorián szövegeinek jelentős része bibliai eredetű, sok mindent megmagyaráz, ehhez hozzájárul az a sajátos jelleg, amit ez a dallamvilág magában hordoz. Ezt egy kedves lelkipásztor ismerősöm fogalmazta meg legtalálóbban: a dallam a szöveg fölött elmélkedik. A gregorián ének egyszerre szentírásolvasás és elmélkedés, mégpedig elhivatott és zeneileg jól képzett szerzetesek – a gregorián „szerzői” – által vezetett zenei elmélkedés.
Gregoriánt énekelni a szentmisén ismét az egységesség ajándékát hordozza, hiszen dallamában és szövegében egyaránt nagyjából egyidős a mise egészével. Ezért tapasztalhatjuk, hogy teljesen törésmentesen illeszkednek egymáshoz a mise részei, és kölcsönösen kiegészítve egymást hoznak létre egy gondolati-zenei egészet, ami segít elmélyülni Isten titkaiban.
Egy másik fontos és lenyűgöző tapasztalatom, ahogyan a gyerekek beleilleszkednek a gregorián zenei valóságába, teljes természetességgel. Irigylésre méltó könnyedséggel sajátítják el a dallamokat, jó intuícióval és igazi bölcsességgel fejtik ki a szöveget.
A gregoriánhoz mérhető egyházzenével ritkán találkozom, és ami állja a versenyt, általában jelentős hangszer- és énekes­apparátust igényel. Csak bámulni tudom, hogy mindezt a gregorián egyetlen szólamban éneklő pár emberi hanggal megvalósítja.Kép: Madéfalvi gyerekscholaNincsenek megjegyzések: