Nemes nemek

Aranyossy Sándor, egyetemista, Budapest


A magyar nyelv nem tesz 
különbséget a biológiai nemi dimorfizmus (angolul sex) és 
a társadalomban betöltött 
nem (gender) között.A kifejezést John Money vezeti be a tudomány világába. A gender fogalmába beletartoznak mind a biológiai, mind a társadalom által elvárt szerepek és funkciók. Ilyenképpen túlmutat


a pusztán férfi és női biológiai sajátosságokon, mivel a társadalom és a kultúra befolyásolja mindazokat a szerepeket, amelyek meghatározzák egy-egy nem jellemzőit. 
A gendertől nem kell ódzkodni! A gendermozgalom alapvető jelentősége, hogy a férfiak és nők közti társadalmi, kulturális és gazdasági egyenlőtlenségeknek a megszüntetésére törekszik. Alapja a feminista mozgalmakban keresendő, viszont a gender nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is figyelembe veszi, az elsődleges célja pedig a nemek közti egyenlőség megteremtése. A nemek közti egyenlőség viszont nem azonosságot jelent, talán az egyik legnagyobb hiba, ha a kettőt összemossuk. A jogegyenlőség, esélyegyenlőség nem jelenti azt, hogy a nemek között eltűnnek a biológiai vagy pszichológiai különbségek. 
Ugyanakkor a gendertanulmányok arra is felhívják a figyelmet, hogy a nemi szerepek sajátosságait nagyon gyakran a kultúra határozza meg, és felhívja a nemi kisebbségek sajátos helyzetére is a figyelmet, külön tárgyalva az LGBTQ-közösségek sajátos problémáit. Önmagában a gender és a gendertanulmányok nem az ördögtől valók, hanem annak függvénye, hogy az ember milyen konnotációt, következtetést von le – és nem utolsósorban hogy milyen világnézettel és kultúrával rendelkezik.

Nincsenek megjegyzések: