Huszonegyedik századi apostolok

Kovács Ildikó, egyetemista, Kolozsvár

A Szentlélek adományairól Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből értesülünk részletesen, pontosabban 
az 1Kor 12,1–11-ben. 
A lényeg egy mondatban 
össze van foglalva: 
„A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz.” (1Kor 12,4)

Pünkösd ünnepével a Szentlélek eljöveteléről emlékezünk meg, és ez nem csak az emlék megidézése, hanem újra átélése kell hogy legyen. A Szentlélek minden egyes alkalommal

kiárad ránk, betölt. Mindannyiunknak a szívünk mélyén ott vannak a Szentlélek adományai, melyek arra várnak, hogy éljünk velük, használjuk őket, szolgáljunk az emberek felé, ezáltal építve Isten országát. Olvasva ezt a szentírási részt, az az érzésünk lehet, hogy ami történt, az már a múlté. Ott voltak az apostolok, megkapták a Szentlelket, minden rendben volt, de azóta eltelt 2000 év. Már másképp működnek a dolgok. Igen, kétségtelenül. Azonban ne veszítsük szem elől Isten kreativitását. Ő napjainkban is ugyanúgy tud munkálkodni szent lelke által, mint az apostolok korában. Igaz ugyan, hogy ez most másképp nyilvánul meg, de a 21. század emberének is ugyanúgy ki kell állnia hitéért, ugyanúgy meg kell vallania Jézust az emberek előtt. Egy dolog, hogy Péterék idejében nem volt még sajtó és média, ők terekre álltak ki és úgy hirdették az evangéliumot, de nem ez a lényeg. Végső soron, ha jobban megvizsgáljuk a helyzetet, rájövünk, nem sok a változás: a keresztény ember életében munkálkodik a Szentlélek, és ezáltal teljes életvitele, kisugárzása más lesz, így különösebb szónoklás nélkül „hirdeti” az evangéliumot, csupán az életével. Ez pedig ugyanúgy aktuális ma is, mint 2000 éve, és hiszem azt, hogy mindig is érvényben marad. Tudatosítanunk kell, hogy a Szentlélek ugyanúgy akar munkálkodni bennünk, mint az apostolokban. Napjainkban is ugyanúgy megadatik egyeseknek akár a nyelvek adománya vagy a gyógyítás képessége, hisz Isten hatalma nem változott. Amit nekünk kell megtennünk, az, hogy nyitottak legyünk felé, és hinnünk, hogy általunk nagy dolgokat cselekedhet. Engedjük hát, hogy a Szentlélek formáljon bennünket, hogy Isten munkatársaivá válva az ő csodálatos tervében kivegyük részünket.

Nincsenek megjegyzések: