Isten hatalma

Mihály Imre, plébános, MarosújvárSokszor megtapasztaltam Isten hatalmát! Előfordult, hogy észre sem vettem, mégis, amikor visszagondoltam rá, abban a balesetben is, nyilvánvaló volt Isten hatalmának a működése. Visszacsengve éreztem Jézus szavait: Én kaptam minden hatalmat égen és földön. (Mt 28,18)Nem tudom, gondolta-e a kedves olvasó, hogy Isten gondviselő kezébe esünk bele nap mint nap. Munkánk sikere, sőt, minden percünk felesleges vergődés, és hiábavaló lenne,


ha nem kísérné azt Isten áldása. Van Istennek hatalma életünk felett! Hatalma volt szavának, amikor a világot létbe hívta, de hatalma van azóta is erkölcsi parancsaival megóvni a lassú pusztulástól. Emberi gyarlóságból, sokszor mintha mi magunkat nem akarnánk annyira megóvni. Mintha nem érzékelnénk Isten hatalmát, jelenlétét, mintha kiprovokálnánk: lássuk akkor Istent, ha akkora hatalma van… Pedig sokat hallottunk türelméről, meg arról, hogy velünk van az Isten. Nemrég meg is ünnepeltük. Visszavillanhat a kép, ahogy ott függött tehetetlenül a keresztfán, és látszólag legalább tehetetlenül volt kiszolgáltatva bűnös emberek kegyetlenségének. De éppen a kereszthalálért és a kereszthalál által, olyan teljhatalom birtokába jutott, ami alól a látható és láthatatlan világ legparányibb része sem vonhatja ki magát. Hatalma kiterjed életünkre! Hogy csak egy dolgot említsünk: számtalan csodával igazolta, hogy bűneinket is képes megbocsátani. Legtöbbször, azt gondolom, ez az, ami lehúz. Pedig ha belegondolunk, rendkívül biztató, hogy van fórum, ahol ismét tiszta lappal lehet kezdeni. Jézus átadta a hatalmat az egyháznak, a Lélek erejében a bűnök megbocsátására (vö. Jn 20,22–23).
Ebben a rendkívüli szentévben, most, az új esztendő küszöbén, még inkább meg kell fontolnunk, sőt élnünk kell az adandó lehetőségekkel. Ha irgalmába kapaszkodunk és merünk segítséget kérni, hatalmat kapunk tőle, hogy ne csupán a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem életünket segíteni akaró, anyánk méhétől gondot viselő szeretetébe. Meg kell erősítenünk magunkat e hitben, ami nem kis feladat…
Jézus azon szavai biztassanak minket is, amellyel elküldte a hetvenkettőt, ahogy ma mondanánk, jó munkát kívánva nekik: Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok… (Luk 10,19).
Nincsenek megjegyzések: