Az üdvösség jó híre

Szabó Ervin, Nagyvárad, ifjúsági lelkészGyakran kérdeznek meg gyerekek az iskolában, hogy melyik számomra a legkedvesebb rész a Szentírásban. Zavarba hoznak, mivel nagyon nehéz csak egyetlen részt kiragadnom és felmutatnom, hogy ez a fejezet vagy történet áll legközelebb hozzám. Könnyebb helyzet elé állítanának, ha arra kérnének föl, hogy egy szóban foglaljam össze a Biblia lényegét.
Ez a szó az én meglátásomban az üdvösség. Mikor az üdvösség témáját kezdtem vizsgálni, nem gondoltam, hogy itt fogom megtalálni a Szentírás mondanivalóját. Hiszen az egyik legtitokzatosabb kifejezés az


üdvösség szó (görögül szótéria), amely bűnbocsánatot jelent, továbbá megmenekülést a rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből; mindenfajta problémából, bajból; valamint megszabadítást mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől oltalmazást, biztonságot, állandóságot, jólétet, gyógyulást, jóllétet (egészség); boldogságot.
Az Üdvözítő szó (görögül szódzó) jelentése szinte ugyanaz: megszabadító, megtartó, meggyógyító, éppé tevő, helyreállító, megszilárdító, megmentő, segítő, gyámolító, megtartó. Ez kifejezetten Istenre vonatkozik, aki a szabadítás és üdvösség végső forrása: üdvözítő Isten.
Nem véletlen, hogy Jézus nevének jelentése (görögül Iészúsz, héberül Jesua, Jehósua) „Jahve, az Úr a szabadulás, a menekülés, az üdvösséget hozó”, üdvözítő, szabadító, megváltó. Jézus az, aki elhozza számunkra az üdvösséget, azaz aki megszabadít minden rossztól, megment és segít bennünket.
Szent János evangéliumában nyíltan megírja, hogy „nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak” (Jn 3,17). Tehát Isten az ő fia által a világot meg akarja menteni a rossztól és általa segítségünkre siet. Találhatunk-e más üdvösséget hozó személyt, mint Jézus? Nem, mert „nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12)
Már csak egy dolgot szeretnék tudatosítani és nyomatékosítani magunkban, hogy az üdvösség jó híre nekünk szól. Pontosabban minden embernek „testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai és ti istenfélők! Ennek az üdvösségnek a híre nekünk szólt” (Ap Csel 13,26). Milyen boldognak kell lennünk, hogy Isten minden embert az üdvösségre hív. Téged is. Ennek a tudatában éljük életünk minden napját.

Nincsenek megjegyzések: