A böjt a belső valóság külső jele

Mihály Imre, segédlelkész, Csíkszereda
Különböző módon gondolkodunk a böjtről, de be kell látnunk, alapjában véve pozitív funkciója van. A böjt nem sajnálja tőlünk az evést, az ivást, hanem lelkivé teszi, s ezáltal segít közelebb férkőzni a legizgalmasabb „ismeretlenhez”: Istenhez s egyúttal önmagunkhoz.A sivatagi atyák jól alátámasztják ezt, mikor azt állítják: az út Istenhez önmagunk megismerésén át vezet. Persze ahhoz, hogy ezt azt utat bejárjuk, ami egyáltalán könnyű út, meg kell értenünk


a böjt lényegét.
Közös gondolkodolkodással szeretnék fölszámolni hamis hiedelmeket, s valamiféle belülről eredő átalakulásra akarok búzdítani minden kedves olvasót. Azért  merem ezt tenni, mert hiszem, hogy személyes böjtömmel elkezd „szakadozni”  kapcsolatom fölfelé, azaz közelebb kerülhetek Istenhez. Mélyül a kapcsolat! Ez igazi csoda, ami bármelyikünkkel megtörténhet.
Szöget üt fejembe a kérdés, amelynek válaszát mindannyian belülről halljuk, hogy kiüresedés és a szeretet jó íze nélkül, vajon hogyan valósulna meg? Hamis böjtfajták a lemondás álruhájtát öltik,  és azzal hitegetnek, hogy segítenek minket a test és lélek közti szükséges harmónia megteremtésében. Állítjuk, hogy fontos a sportoló böjtje a jó teljesítményért, a fogyókúra a hízásra hajlamosnak, a diéta a gyomorbajosnak, ami akár terápia lehet. Tudjuk, hogy élhetünk a kozmetikai böjttel, mellyel segíthetünk eltávolítani, vagy kikerülni fizikai szépséghibákat, de különösen jelentős számunkra a vallási böjt.
        Az egyházban már a kezdetektől felkészültek a találkozásra Krisztussal az Oltáriszentségben. A Katekizmus tanítja, hogy a böjttel a liturgikus ünnepre készülünk fel, elnyerjük a szív szabadságát és legyőzzük az indulatokat. Ezt a készületet fedezzük fel  a szentségi böjtben is, ami redukálódott ugyan az áldozás előtti egy órára, de mit sem csorbított ez a méltó felkészülésen, amelyen át mély tisztelettel lépünk be Krisztus jelenlétének titkába, és a kenyér titkába, ami Krisztus teste (vö. 1 Kor 11,28-29).
Ehhez akar nagy lehetőséget kínálni a nagyböjti szent idő s akár le is méri böjtünk és imáink értékét azzal, hogy érzékenyebbé válunk mások helyzetére s kizökkenünk a mindennapok anyagi taposómalmából. Pápánk arra biztat, hogy hitelesen éljük meg Isten és az embertárs iránti szeretetet. Hiszem, hogy ez is lemér minket.
E negyven napot az egyház hagyománya szerint több cselekedet is végigkíséri: a böjt, az alamizsna és az imádság. Természetesen ez a böjt nem csak az étellel kapcsolatos mértékletességre vonatkozik csupán, hanem megjelenik az élet más területein is. Valami mélyebb, szívből jövő ez a böjt. XVI. Benedek emeritus pápa frappánsan fogalmazva mondta, hogy valójában a belső valóság külső jele, amelyet Isten segítségével végezhetünk, azért hogy távol tartsuk magunktól a rosszat és megéljük az evangéliumot. Nem is tudnánk igazán böjtölni, ha közben nem lennénk képesek Isten igéjéből táplálkozni.
Ez az időszak különösen is összekapcsolódik a lemondás gyümölcseivel, hiszen kiváló alkalom nyílik meg előttünk e negyven napban az alamizsnára, a jócselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad. Mindezt csak Isten felől érthetjük igazán, s magunkat és életünket is csak akkor érthetjük helyesen, ha tudunk vele kapcsolatban lenni. Régóta tudjuk, hogy ez beszélgetés, ez kapcsolat. Akkor még nem értettük, hogy ez igazából az ima. Újra és újra tanuljuk ezeket az utakat. Tapasztaljuk, hogy Isten már itt a földi életben megfizet minket, bármilyen kicsi jóért, sokszor kamatostól is. Sőt ebben a munkában is velünk van az Úr, mellettünk áll, hogy segítsen. Sosem hagyja, hogy egyedül menjünk. A választás pillanatában is velünk van, ahogy Ferenc pápa is hangsúlyozza.
Kívánjuk, hogy minél inkább megértsük s jusson ki nekünk is ebből az örömből, hogy sok ilyen tapasztalattal állhassunk majd előtte is, akinél már életünkben sikerült számára „üressé tenni”a belsőnket.

Nincsenek megjegyzések: