Higgyem, ne higgyem?

Miklós Ágnes, egyetemista, Kolozsvár 


A jó kapcsolatok alapja a bizalom. Hinni abban, hogy a másik a javamat akarja és mindig ott van, még akkor is, amikor baj van. 
Ha emberi kapcsolataink rendben vannak, akkor nagy valószínűséggel az Istennel való viszonyunk

 is jó mederben halad, már persze, ha keressük a társaságát.  Ha a barátainkkal, családtagjainkkal kapcsolatban egy negatív élmény következik be, akkor megingunk feltétel nélküli hitünkben. De vajon ez így van Isten esetében is?

Talán teljesen úgy érezzük, hogy az istenkapcsolatunk rendben van, imádkozunk, hálát adunk minden egyes napunkért, Isten meg készségesen teljesíti kéréseinket. De ha beüt a baj, a kellemetlenség, a betegség, a rossz, akkor rögtön felborul a rend, a harmónia. Bosszankodni kezdünk és keressük, hogy mi vagy ki az oka mindennek. Sajnos elég egyszerű Istenre, a gondviselés hiányára fogni a bajok forrását.

Nagyon sok forrásból juthatunk arra a következtetésre, hogy a kételkedéssel nincs is akkora nagy gond. Mert a kételkedésnek tárgya is kell legyen, szóval a lehetőségek között Isten létének elfogadása is helyet foglal. Másrészt a kételkedő ember gondolkodó lény. Nem vak és nem lehet az orránál fogva vezetni, amivel eléggé gyakran támadják a kereszténységet. Egy egészséges kételkedés, nevezzük felfedezési vágynak, szükséges ahhoz, hogy saját magunk léphessünk majd rá a felismerés útjára. Hiszen a tapasztalat útján szerzett hit a legerősebb!

Többször találkozhatunk azzal az elmélettel is, hogy a kételkedés egy lépés a megismerés fele. Ha kételkedik az ember, akkor mocorog benne a kérdés, hogy nem tud még mindent. A kételkedés fölött még csak egy lépés áll: a megbizonyosodás. Amikor újra visszatalálunk Isten bizalmához. Ekkor már nem esik nehezünkre elfogadni az ő akaratát és rájönni, hogy az Úr mindig jobban tudja, hogy mikor mire van szüksége teremtményeinek.  

A kételkedés nem jelenti azt, hogy az Atya is elveszti bizalmát bennünk. Emlékezzünk Péter és a tanítványok esetére. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor mindnyájan szomorúak voltak és talán csalódottak is. Mesterük látszólag otthagyta őket. Ő azonban elejét vette kételkedésüknek és elküldte nekünk a Szentlelket, így ők újra hinni tudtak. Jézus is tűnhetett néha kételkedőnek, akár a Getszemáni-kertben, akár a kereszten (Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?), de ezzel egyidőben a bizonyosság is benne volt, hogy az Atya mindenek ellenére soha nem kételkedik.

Sokszor kételkedem én is. Néha elég nagy válság formájában tör rám. A város zajától elkezdve a mise csendjében is utolér. Mégis mindig ott van a bizonyosság, hogy Jézus személye mindig az Úr színe elé vezet. Mindig van, ami visszavezeti tekintetemet az Úrra. Lehet egy élmény, egy személy, egy impulzus. Ha kételkedem is, mindig tudom, hogy az Úr ott van. Ha hinni nem is tudok bizonyos dolgok sikerességében, akkor is tudom, hogy Istennek mindig nagyobb ereje van. Neki semmi se lehetetlen! Isten úgy szeret, ahogy vagyunk, úgy, ahogy most vagyunk, nem pedig olyannak, amilyenek lenni szeretnénk. A kételkedés végeredményben olyan, mint a kamaszkor. Az Úr pedig, mint a példás szülő, ilyenkor is végig fogja gyerekei kezét, és ha kőbe is botlanak, ő akkor sem hagyja őket egyedül.
 

Nincsenek megjegyzések: